bodybgtl bodybgtop bodybgtr
 
logo Sākums | Prese | Lapas karte         LV
headsv
headleft ProduktisplitSadarbības partnerisplitPakalpojumisplitPiegādātājisplitKontaktisplit headright
headbot
credtl x credtr
x
Mobilās graudu kaltes

Farm Domestic/US kalte.

Mobilajās Neco graudu kaltes graudi tiek kaltēi karsto gaisu pūšot tiem cauri. Tādējādi gaisam ir iespēja piekļūt katram graudam. Ar Neco kalti, graudi konstanti virzās garām karstā gaisa vadu sistēmai. Graudi virzās patstāvīgi un tiek pakļauti karstā gaisa plūsmai vienmērīgai apstrādei. Turklāt saudzīga pašmaisīšanās un graudu lēna virzīšanās ap karstā gaisa izplūdes vadiem, nodrošina vienmērīgu graudu kaltēšanas procesu un gaisa plūsma caur graudiem palielina, veicina efektivitāti un kaltēšanas jaudu. Neco kaltēs neviens grauds nav pārkarsēts vai neizkaltēts. Graudu temperatūra kaltēšanas procesā ir vienmērīga, saglabājot augstu grauda kvalitāti, labāko efektivitāti, nav karstuma bojājumi, lielāka tilpummasa.

Mobilās graudu kaltes ir pieejamas ar ietilpību no 12 līdz 68 tonnām.

 • Graudi mobilajā kaltē tiek iebērti no augšas, kur ar gliemežtransportiera palīdzību tiek vienmērīgi izlīdzināti pa kaltēšanas kameru.
 • Siksnas piedziņas ventilators darbojas klusi un efektīvi.
 • Maxon kurtuve efektīvi uzkarsē gaisu, kurš plūstot cauri graudiem aizvada lieko mitrumu.
 • Piemērota drosele ļauj novirzīt vēsāku gaisu graudu dzesēšanai.
 • Lielā gaisa ieplūdes pāreja efektīvi piegādā gaisu degkamerā.
 • Iekšējie gaisa vadi ir atvērti karstā gaisa novadīšanai. Apakšējā daļa šiem vadiem ir atvērta, tādejādi atļaujot karstajam gaisam brīvi plūst caur graudiem.
 • Gaisa plūsmas vadi ir izvietoti noteiktā attālumā ļaujot gaisam brīvi plūst caur graudiem. To galvenais uzdevums ir novadīt mitro gaisu.
 • Graudu temperatūras rādītājs.
 • Graudu plūsma kaltē tiek regulēta atkarībā no graudu temperatūras.
 • Izkraušanas gliemežtransportieris ir saistīts ar graudu plūsmas regulatoru.
 • Graudus no kaltes var izbērt jebkurā malā vai arī kaltes centrā tieši pieņemšanas piltuvē.
images__2_NECO graudu kaltes raksturlielumi.
images__2_NECO graudu kaltes raksturlielumi krievu valodā.
images__2_NECO graudu kaltes informatīvais buklets krievu valodā.
kalte1kalte11kalte14.......... kalteUntitled

 
x
mainbot
contbgtl x contbgtr
 
  prod Glabāšanas tvertnes sign  
  prod Tvertņu izkraušanas sistēmas sign  
  prod Kaltēšanas sistēmas sign  
  prod Graudu transportēšanas iekārtas sign  
  prod Pieņemšanas piltuves sign  
  prod Graudu kaltes sign  
 
  prod  
  prod  
  prod  
  prod  
  prod  
 
  Stacionārās graudu kaltes sign  
  Mobilās graudu kaltes sign  
 
contbgbl x contbgbr
credtl x credtr
x Kontaktinformācija   |   Uz lapas augšu x
credbl x credbr
x Autortiesības © 2010 Agro Kamarde, SIA. Visas tiesības aizsargātas. x
 
bodybgbl bodybgbot bodybgbr